Kontakt pre veľkoobchodnú spoluprácu: +420 606 618 281
Slovenské firmy (platitelia) nakupujú bez DPH.

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Check-in services s.r.o., IČ: 06084575, so sídlom Sokolská 1614/64, PSČ: 120 00 Praha 2 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Prístavná 1315/7, 170 00, Praha 7

email: info@mobler.sk

telefón: +420 733 200 815

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca menoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Michal Hruška, info@mobler.sk, +420 774 705 452

 
II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,< /li>
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • počas potrebný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 • pracujúci v účtovnom oddelení.
 • prepravcovia tovaru – predovšetkým kuriér Mobler a prepravná spoločnosť Toptrans.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou hesiel do počítačov na ktorých sa osobné údaje spracovávajú a pomocou antivírusového systému.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 VIII.

Cookies

 1. V rámci prevádzky našich webových stránok vykonávame tiež spracovanie cookies.
 2. Cookies sú textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.
 3. Na našich webových stránkach používame nasledujúce cookies:
 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšej základnej funkčnosti stránok. Táto kategória cookies nemožno zakázať, ak chcete využívať naše webové stránky.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 1. Súhlas s používaním cookies môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.
 2. Používať cookies môžu tiež tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na našich webových stránkach.
 3. Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel o popis cookies

Doba trvania

PHPSESSID

Mobler.sk

Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti

2 dni

_nss

Mobler.sk

Prevencia proti crosssite scripting

Session

access_token

Mobler.sk

Zachováva nastavenia používateľa na stránkach - prihlásenie používateľa.

2 dni

km_cart

Mobler.sk

Zachováva obsah košíka používateľa.

Session

km_cookie_consents

Mobler.sk

Zabudováva si nastavenie súhlasu s cookies.

Session

_ga

Mobler.sk

Cookie nastavená službou Google Analytics vytvára štatistický identifikátor, ktorý generuje údaje o tom, ako je webová stránka používaná.

2 roky

_gat

Mobler.sk

Cookie nastavené službou Google Analytics slúžia na obmedzenie počtu žiadostí na server

1 deň

_gid

Mobler.sk

Cookie nastavené službou Google Analytics slúžia na rozlíšenie používateľov

1 deň

_fbp

Mobler.sk

Cookie nastavené službou Facebook na poskytovanie reklamných produktov na ponúkanie v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

1 deň

sid

Zoznam.sk

Cookie využívaná na identifikáciu zariadenia v rámci všetkých služieb Seznam.cz.

30 dní

APNUID

Zoznam.sk

Slúži na identifikáciu užívateľov v systéme

120 dní

KADUSERCOOKIE

Zoznam.sk

Slúži na identifikáciu užívateľov v systéme

120 dní

cmppersisttestcookie   

Zoznam.sk

Kontrolné cookie na zistenie, či je prehliadač schopný ukladať cookies, a teda pracovať so súhlasom.

13 mesiacov

euconsent-v2  

Zoznam.sk

Consent cookie s uloženým súhlasom nastavenia osobných údajov

13 mesiacov

szncmpone

Zoznam.sk

Pomocná cookie slúži na overenie, či užívateľ súhlasí s účelom 1 – ukladania a čítania cookies z koncového zariadenia

13 mesiacov

szncsr 

Zoznam.sk

Ak táto cookie existuje, služba používa serverové predĺženie cookies.

neexpiruje

NID

Google.sk

Prispôsobenie reklám v službách Google

6 mesiacov

1P_JAR

Google.sk

Zhromažďovanie štatistík webových stránok

30 dní

CONSENT

Google.sk

Kontrolné cookie na zistenie, či je prehliadač schopný ukladať cookies, a teda pracovať so súhlasom.

13 mesiacov

c_user

Facebook.com

Uloženie jedinečného ID používateľa

2 roky

dater

Facebook.com

Kontrola kvality dát

1 rok

Fr

Facebook.com

Prispôsobenie reklám v službách Facebook

3 mesiace

sb

Facebook.com

Na uloženie podrobností o prehliadači

2 roky

xs

Facebook.com

Uloženie jedinečnej ID relácie

1 rok

DSID

doubleclick.net

Na uloženie užívateľských preferencií v službách Google

2 týždne

IDE

doubleclick.net

Prispôsobenie reklám v službách Google

13 mesiacov

 

 

 

 

 

 1. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov v položke Nástroje.

 

 IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.