Kontakt pre veľkoobchodnú spoluprácu: +420 606 618 281
Slovenské firmy (platitelia) nakupujú bez DPH.

Striedače do 7 kW pre registráciu do dotačného programu

Striedače do 7 kW pre registráciu do dotačného programu

  • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
  • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. 

 

Tabuľka dotačného programu